Let’s learn English

 

inga@lingua.lt
+370-684-11105
Back to top

Lingua

  /  Lingua

Tikriausiai jau pastebėjote, kad beveik visa informacija šiame puslapyje pateikiama anglų kalba. Nenustebkite, nes, jei nuspręsite bendradarbiauti, sklandus bendravimas šia kalba ir bus mūsų tikslas. Visgi, jei nesate pasiruošę skaityti informacijos angliškai, šioje skiltyje visa pagrindinė informacija pateikiama lietuvių kalba.

APIE MANE

Daugiau nei dešimt metų dėsčiau Vilniaus universitete, Anglų filologijos katedroje. Ši ilgalaikė patirtis akademinėje aplinkoje subrandino mane kaip dėstytoją. Ilgą laiką dirbau mokslinį darbą. Kaip tyrėja dalyvavau keliuose moksliniuose projektuose, bendradarbiavau su tyrėjais užsienyje, skaičiau pranešimus mokslinėse konferencijose, esu paskelbusi tyrimo rezultatus mokslo žurnaluose bei knygoje. Mokslinė patirtis suformavo mano požiūrį į kalbą – kaip gyvą, besikeičiantį organizmą, o ne stiklainyje uždarytą statišką ir neįdomų objektą.

Išbandžiusi save keliose srityse supratau, kad visgi kalbos mokymas – mano širdžiai artima, mylima veikla. Mokydama anglų kalbos stengiuosi padėti mokiniams įveikti dažnai aplankančią kalbos baimę, nes kalba turi tapti galimybe, priemone įvairiems tikslams pasiekti, bet ne barjeru. Siekiu mokyti to, kas mokiniui aktualu ir reikalinga, skatinu ieškoti kuo daugiau galimybių anglų kalbą vartoti kasdieninėje veikloje ir, svarbiausia, nebijoti klysti, nes klaidos – sėkmės prielaida.

MANO POŽIŪRIS Į MOKYMĄ

Ne kiekybė, o kokybė

Nerasite siūlomų kursų įvairovės. Siekiu mokymo kokybės, o ne kursų kiekybės. Kokybė – tai mano ilgamete dėstymo patirtimi paremti kursai, aktualus, nepaviršutiniškas ir įdomus jų turinys, realias gyvenimo situacijas imituojančios užduotys, lavinančios bendrus kalbinius gebėjimus, skatinančios mąstyti kritiškai, logiškai ir struktūruotai reikšti mintis.

Ne vadovėlio, bet kalbos mokymas

Vadovėlis gali būti patogi priemonė mokytojui. Vadovėlis išlaisvina mokytoją nuo ilgo planavimo, užduočių rengimo, kruopščios mokomųjų priemonių atrankos, tačiau “vadovėlinis” mokymas gali būti pavojingas, ribojantis ir neįdomus. Pagaliau koks mokytojo tikslas – mokyti vadovėlio ar kalbos? Aš nemokau vadovėlio, testo ar egzamino. Aš mokau anglų kalbos ir sėkmingam mokymo procesui naudoju įvairią mokomąją literatūrą, kurią tikslingai ir kritiškai atrenku atsižvelgdama į mokinio tikslus ir poreikius. Mokinys, turėdamas platų žodyną, išmanydamas gramatinę struktūrą, gebės vartoti anglų kalbą įvairiose situacijose – ar tai būtų egzaminas, ar testas, ar darbo pokalbis.

Kontekstinis kalbos mokymas

Mano tikslas – akcentuoti tai, kas realiai vartojama, bei sukurti tokias užduotis, kurios padėtų įtvirtinti mokomą medžiagą ne dirbtinai ją atkartojant, bet imituojant tikrovišką kontekstą, realias situacijas su kuriomis mokinys dažnai susiduria. Tai gali būti tiek bendro pobūdžio situacijos (oro uostas, parduotuvė, viešbutis), tiek labiau specifinės, susijusios su siauresne kalbos vartojimo sritimi (derybos, viešas pranešimas, darbo pokalbis, motyvacinis laiškas į universitetą).

Individualizuotas mokymas

Nemanau, kad esama universalių kalbos mokymo metodų, bendrų visiems mokiniams tinkamų kursų, todėl metodus parenku ir tikslus apibrėžiu atsižvelgdama į mokinį, jo patirtį, poreikius ir galimybes. Jei nuspręsite bendradarbiauti, parengsiu individualų kurso aprašą, kuriame bus nurodyta kursų trukmė, intensyvumas, tikslai, turinys ir kiti aspektai.

Nuoseklumas ir reiklumas

Nuoseklumas, kruopštumas ir reiklumas – savybės būtinos tiek mokytojui, tiek mokiniui. Tam, kad mokymosi procesas būtų labiau kontroliuojamas, taikau kaupiamojo vertinimo sistemą – mokiniai rašo pažangos testus ir vertina savo progresą. Be formalaus vertinimo, skatinu nuolatinį mokytojo ir mokinio (bei tėvelių) bendradarbiavimą, kad laiku pastebėtume, aptartume ir konstruktyviai išspręstumėme kilusius sunkumus.

 

ANGLŲ KALBOS MOKYMAS

Jums reikės: vidinės motyvacijos, nuoseklaus darbo ir nebijoti klysti, nes klaidos – sėkmės prielaida!

Užsiėmimo trukmė – 60 min. arba 90 min.

Galimas mokymasis individualiai ir/arba grupėse (mažose nuo 4 iki 6 žmonių arba didesnėse iki 10   žmonių).

 

MOKSLEIVIAMS

Šiuolaikinė anglų kalba: žodynas, gramatika ir vartosena

Kurso metu mokomasi anglų kalbos žodžių ir frazių, kartojamos pagrindinės gramatikos taisyklės, o išmokta medžiaga įtvirtinama atliekant daug praktinių klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo užduočių. Skaitomi tiek autentiški, tiek pagal mokinio kalbos lygį adaptuoti tekstai, diskutuojama analizuojamomis temomis, rengiami atsiskaitomieji rašto darbai ir pranešimai žodžiu. Moksleiviai taip pat skatinami ugdyti kritinį mąstymą ir kūrybingumą, savarankiško ir grupinio darbo gebėjimus.

Anglų kalbos gramatika

Atrodytų, kad gramatika daugeliui susijusi su nemaloniais prisiminimais, kebliomis taisyklėmis ir klaidų gausa. Panašios asociacijos kyla ir daugeliui moksleivių. Daugeliui taip ir lieka neaišku, kas yra gramatika. Aptarsiu gramatikos sąvoką pateikdama palyginimą.

Gramatiką galima būtų palyginti su bet kokiu daiktu, kuris sudarytas iš atskirų tarpusavyje susijusių dalių, pavyzdžiui, dviratis. Dviratis sudarytas iš įvairių detalių – rėmas, vairas, stabdžiai, pedalai ir t.t. Įsivaizduokite, kad iš daugybės atskirų detalių turite surinkti dviratį. Vargu ar detales tvirtinsite bet kaip. Tikėtina, kad laikysitės tam tikrų taisyklių, kaip detalės turi būti sujungtos. Juk negalime vairo pritvirtinti prie pedalų ar stabdžių prie rėmo ir džiaugtis puikiu, funkcionuojančiu dviračiu. Panašiai vyksta ir kalboje – yra kalbos dalys (daiktavardis, veiksmažodis, būdvardis, prieveiksmis ir t.t.) ir tam tikros taisyklės, kaip jungti šias kalbos dalis, kad frazė ar sakinys būtų tinkami. Taigi anglų kalbos gramatikos kurso metu mokysimės taisyklių, kaip vartoti atskiras kalbos dalis ir kaip jas jungti tarpusavyje, kad džiaugtumėmės sklandžiu ir taisyklingu sakiniu, pasakymu ir tekstu.

Mano tikslai kurso metu – suprantamai pateikti pagrindines anglų kalbos gramatikos taisykles ir suteikti mokiniams kuo daugiau galimybių  taisykles pritaikyti kasdieninėje vartosenoje – ar tai atsiskaitomasis rašinys mokykloje, ar motyvacinis laiškas anglų kalba. Esu sukaupusi nemažai patirties ir vertingos mokomosios literatūros, todėl žinau, kaip medžiagą pateikti sistemingai, kokius vartosenos atvejus akcentuoti ir kuriems skirti daugiausiai praktinių užduočių.

Anglų kalbos rašymo įgūdžiai

Siūlomo kurso tikslas yra ugdyti rašymo anglų kalba įgūdžius. Ar to tikrai reikia? Mano patirtis rodo, kad tikrai taip. Be to, dažnai iš moksleivių girdžiu skundų, esą jie nemoka, negali, bijo ar tiesiog nežino apie ką ir kaip rašyti. Visiems šiems sunkumams įveikti esama efektyvių rašymo metodų. Kurso metu aptariami efektyvūs rašinio (angl. essay) rašymo metodai ir žinios taikomos praktiškai. Moksleiviai rašo, perrašinėja, taiso draugų rašto darbus. Šis nuoseklus darbas leidžia džiaugtis gerėjančiais rašymo įgūdžiais. Be šių gebėjimų, dėmesys skiriamas formaliems teksto pateikimo reikalavimams (šriftas, citavimas, nuorodos į kitus šaltinius).

 

ĮMONĖMS, SPECIALISTAMS

Dalykinė anglų kalba

Darbo aplinkoje svarbu ne tik dalykinės žinios, bet ir priemonių, reikalingų užduotims atlikti, turėjimas. Gebėjimas bendrauti anglų kalba galėtų būti viena iš tokių priemonių. Žinodami reikalingus žodžius ir frazes, Jūs galėsite sėkmingiau, greičiau ir tiksliau atlikti su darbu susijusias užduotis, šiltai bendrauti su anglakalbiais kolegomis.

Kursas naudingas tiems, kuriems darbe reikia bendrauti anglų kalba. Bendravimas anglų kalba darbo aplinkoje – tai ne tik su darbu susijusių užduočių atlikimas, bet ir kontaktų su anglakalbiais kolegomis užmezgimas, bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje, neformalus bendravimas su kolegomis tiek žodžiu, tiek raštu. Jei Jums anglų kalba reikalinga tik vienai ar kelioms iš išvardintų situacijų, yra galimybė mokymosi tikslus derinti individualiai.

Kurso turinys – tai tikslingai, pagal veiklos sritį parinkti žodžiai, frazės, gramatinės struktūros ir praktinis jų taikymas. Akcentuojama šių žodžių ir struktūrų vartosena tipinėse su darbo aplinka susijusiose situacijose, pavyzdžiui, bendravimas su užsienio partneriais, korespondencija, pranešimo rengimas, dalyvavimas susitikimuose, darbo pokalbiuose, telefoniniai pokalbiai ir kt.

Pranešimų rengimo ir viešo kalbėjimo anglų kalba įgūdžiai

Daugeliui žmonių mintis, kad jie turės kalbėti prieš auditoriją kelia nerimą. O jei kalbėti reikės ne gimtąja, bet, pavyzdžiui, anglų kalba… Nesu psichologė ir negaliu mokyti efektyvių streso valdymo metodų, tačiau galiu supažindinti ir padėti išmokti reikalingų kalbinių priemonių. Taigi siūlomas kursas orientuotas į viešo kalbėjimo angliškai įgūdžių gerinimą ir pagrindines efektyvaus pranešimo rengimo strategijas.

Kurso metu mokomasi būdų (frazių, struktūros ypatumų) kurie gali būti naudingi rengiant pranešimą anglų kalba: naudingos frazės pranešimo pradžioje ir pabaigoje, efektyvios frazės norint atkreipti auditorijos dėmesį į skaidrėse rodomus duomenis, būdai, kaip mandagiai paklausti ir atsakyti į “nepatogų” klausimą ir kt. Analizuojame pranešimų ištraukas (video), aptariame klaidas ir būdus joms išvengti. Žinios įtvirtinamos praktiškai – mokiniai patys rengia pranešimus.

 

Siūlomų kursų sąrašas nėra baigtinis, taigi, jei jaučiate norą ir poreikį mokytis anglų kalbos jums aktualioje srityje, bet nerandate informacijos, kviečiu pokalbiui. Drąsiai skambinkite +370–684–11105 arba rašykite inga@lingua.lt

error: Content is protected !!