Let’s learn English

 

inga@lingua.lt
+370-684-11105
Back to top

Personalizuotas mokymas

Nemanau, kad esama visiems mokiniams tinkamų anglų kalbos kursų, universalių kalbos mokymo metodų, todėl, bendradarbiaudama su individualiais mokiniais, atsižvelgiu į Jo(s) patirtį, poreikius ir galimybes. Kviečiu paskaityti apie personalizuotą požiūrį į mokymą(sį) ir mokinį, kuriuo tikiu ir vadovaujuosi.

Tikslų ir galimybių išgryninimas

Mūsų bendradarbiavimas prasideda nuo individualaus pokalbio, kurio metu išgryninam tikslus, lūkesčius, galimybes, galimus sunkumus. Atsižvelgusi į individualaus pokalbio metu išryškėjusius aspektus, parengiu ir vėliau deriname kurso aprašą, kuriame nurodau planuojamą kursų trukmę, intensyvumą, tikslus, turinį ir kita. Kurso aprašas leidžia pamatyti ar mūsų vizijos sutampa, kiek laiko ir finansinių investicijų turėtumėte suplanuoti bei įpareigoja.

Mokomoji medžiaga – tai ne iš anksto atrinktas vadovėlis, bet kūrybinis procesas

Mokomoji medžiaga neparemta vienu ar keliais iš anksto parinktais vadovėliais. Atsižvelgdama į Jūsų tikslus ir lūkesčius, kiekvienai pamokai parengiu reikalingą medžiagą (tekstus, žodžius ir frazes, susistemintas gramatikos taisykles, atrinktas ar mano sukurtas užduotis). Norintiems patobulinti anglų kalbą darbo aplinkoje mokomąją medžiagą papildau realios, Jūsų darbo aplinkoje vartojamos anglų kalbos pavyzdžiais. Šių pavyzdžių pagrindu rengiu užduotis, leidžiančias imituoti Jums artimas situacijas bei įtvirtinti žinias, kurias darbe galėsite pritaikyti iš karto. Moksleiviams skirtą mokomąją medžiagą papildau iš mokyklos atsineštų užduočių analize, moksleiviams aktualių, įdomių tekstų klausymu, skaitymu ir aptarimu.

Mokinys kaip atspirties taškas mokymo metodams

Vienas pagrindinių principų dirbant su individualiais mokiniais yra suvokimas, kad kiekvienas mokinys yra skirtingas, todėl negaliu taikyti tų pačių mokymo metodų kiekvienam iš Jūsų, kad ir kokie efektyvūs ar naujoviški tie metodai atrodytų. Jūsų praktinės galimybės, aktyvumas, atvirumas kalbai bus atspirties taškas man parenkant ir taikant būdus padėsiančius Jums geriau įsiminti frazių ir gramatinių struktūrų reikšmes bei gebėti praktiškai jas vartoti tinkamuose kontekstuose. Siekiu sąžiningo ir efektyvaus mokymo, kuris neatsiejamas nuo įsiklausymo į mokinį, mokymo būdų įvairovės ir jų lankstaus, dinamiško taikymo.

Nuoseklumas ir reiklumas

Nuoseklumas ir reiklumas – savybės būtinos tiek mokytojui, tiek mokiniui. Mano atsakomybė šiame procese yra kruopščiai suplanuoti kursą, pamokas ir sėkmingai įgyvendinti šį planą. Jūsų atsakomybė mokymosi procese yra ne tik gebėti priimti pagalbą ir patarimus, bet sistemingai ir nuosekliai kartoti išmoktą medžiagą, ieškoti sau tinkamų mokymosi būdų, sukurti sau tinkamų anglų kalbos rutinų, nepasiduoti motyvacijos stokai.

Tam, kad mokymosi procesas būtų labiau kontroliuojamas ir motyvuotų, taikau kaupiamojo vertinimo sistemą. Kurso metu Jūs atliekate atsiskaitomąsias užduotis, rašote pažangos testus ir tokiu būdu kaupiate taškus, kurie kurso pabaigoje yra sumuojami ir pateikiamas bendras vertinimas už Jūsų nuoseklų darbą. Be to, reguliariai pateikiu detalius pasiekimų aprašus, kuriuose, be formalių vertinimų, rasite konstruktyvios kritikos, patarimų, kaip ir kur galėtumėte tobulėti, pagyrimų už konkrečius pasiekimus. Be šių (įsi)vertinimo būdų, skatinu nuolatinį mokytojo ir mokinio bendradarbiavimą, kad laiku pastebėtume, aptartume ir konstruktyviai išspręstumėme kilusius sunkumus.

Mokytojo ir mokinio etika

Tikiu, kad pagarba, pasitikėjimu grįstas mokytojo ir mokinio ryšys yra labai svarbus. Gerbsiu Jūsų privatumą, todėl neviešinsiu nei asmeninių, nei su mokymosi procesu ir jo rezultatais susijusių duomenų. Iš Jūsų prašysiu gerbti mano darbą rengiant mokomąją medžiagą, viešai jos neskelbti ir ja nesidalinti.