Let’s learn English

 

inga@lingua.lt
+370-684-11105
Back to top

Lingua

  /  Lingua

APIE MANE

Vilniaus universitete (Filologijos fakultetas, Anglų filologijos katedra) įgijau bakalauro (2006) ir magistro (cum laude, 2008) kvalifikacinį laipsnį. Nuo 2008 metų esu Vilniaus universiteto, Anglų filologijos katedros dėstytoja. Be pedagoginio darbo, esu dar ir mokslininkė. Mano mokslinių interesų sritys – kalbinės nuostatos, kalbinė įvairovė ir socialinės jos reikšmės, jaunimo kalba. Daugiau apie mano tyrimus galite rasti sociolingvistika.lt

Anglų kalbos mokymas – patirtis ir tikslai

Patirtis dėstant specializuotus anglų kaip užsienio kalbos kursus (anglų kalba darbo aplinkoje, anglų kalba verslininkams, teisininkams), Filologijos fakulteto studentams skirtus kursus (anglų kaip užsienio kalba universiteto studentams, anglų kalbos gramatika, frazinė gramatika, tekstynų lingvistika).

Remdamasi savo sukauptomis žiniomis ir efektyviais kalbos mokymo metodais, siekiu mokiniams parengti nepaviršutiniško turinio, įdomius ir aktualius kursus. Matydama, kokių gebėjimų trūksta studijuoti pradedančiam žmogui, rengiu užduotis orientuotas ne tik į kalbos vartoseną, bet ir į kritinio mąstymo, logiško ir struktūruoto minčių dėstymo kalbant ir rašant svarbą. Specializuotų kursų su suaugusiaisiais metu atliekame užduotis, skirtas gerinti bendruosius klausymo, skaitymo, rašymo ir kalbėjimo įgūdžius, akcentuoju anglų kalbos vartojimą autentiškose su darbo aplinka susijusiose situacijose.

MOKYMAS

Užsiėmimas trunka nuo 45 min. iki 1 val. 30 min. (arba 1–2 akad. val.)

Galimas mokymasis individualiai ir/arba nedidelėse grupėse iki 10 žmonių.

Kalbos, bet ne vadovėlio mokymas. Mokymo medžiaga rengiama individualiai, pagal mokinio poreikius, kalbos lygį ir galimybes. Mano pasiruošimas pamokai  neapsiriboja keliomis valandomis. Jis apima kritišką ir tikslingą įvairios mokomosios literatūros atranką ir tuomet konkrečiam(-tiems) mokiniui(-iams) skirtą mokomosios medžiagos rengimą.

Individualūs pokalbiai. Mokiniai, jų tėveliai ar globėjai kviečiami į individualius pokalbius aptarti mokinių progresą. Jei kiltų sunkumų, kartu ieškome būdų, kaip juos konstruktyviai spręsti.

Jei turite klausimų, abejonių ar smalsaujate dėl kainos drąsiai skambinkite 8 684 11105 arba rašykite inga@lingua.lt

KURSAI

Galimas tiek bendras šiuolaikinės anglų kalbos kursas, tiek specializuoti tik į tam tikras kalbos ar veiklos sritis orientuoti kursai, pavyzdžiui, gramatikos kursas moksleiviams, darbo aplinkoje vartojamos anglų kalbos mokymas. Siūlomų kursų sąrašas nėra baigtinis, taigi, jei jaučiate norą ir poreikį mokytis anglų kalbos, bet nerandate informacijos, kviečiu pokalbiui.

Jei nuspręsite mokytis anglų kalbos, gausite detalų kurso aprašą, kuriame bus nurodyta bendra kurso trukmė, tikslai, pamokų temos, numatomi namų darbai, vertinimo sistema.

MOKSLEIVIAMS

Jums reikės: vidinės motyvacijos, nuoseklaus darbo ir nebijoti klysti, nes klaidos – sėkmės prielaida!

Šiuolaikinė anglų kalba: žodynas, gramatika ir vartosena

Kurso metu mokomasi anglų kalbos žodžių ir frazių, kartojamos pagrindinės gramatikos taisyklės, o išmokta medžiaga įtvirtinama atliekant daug praktinių klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo užduočių. Skaitomi tiek autentiški, tiek pagal besimokančiojo kalbos lygį adaptuoti tekstai, diskutuojama analizuojamomis temomis, rengiami atsiskaitomieji rašto darbai ir pranešimai žodžiu. Moksleiviai taip pat skatinami ugdyti kritinį mąstymą ir kūrybingumą, savarankiško ir grupinio darbo gebėjimus.

Anglų kalbos gramatika

Atrodytų, kad gramatika daugeliui susijusi su nemaloniais prisiminimais, kebliomis taisyklėmis ir klaidų gausa. Panašios asociacijos kyla ir daugeliui moksleivių. Daugeliui taip ir lieka neaišku, kas yra gramatika.

Gramatiką galima būtų palyginti su bet kokiu daiktu, kuris sudarytas iš atskirų tarpusavyje susijusių dalių. Siūlau palyginimą su dviračiu. Dviratis sudarytas iš įvairių detalių – rėmas, vairas, stabdžiai, pedalai ir t.t. Yra tam tikros taisyklės, kaip detalės turi būti sujungtos, kad turėtume tinkamą dviratį. Juk negalime vairo pritvirtinti prie pedalų ar stabdžių prie rėmo ir džiaugtis puikiu, funkcionuojančiu dviračiu. Panašiai vyksta ir kalboje – yra kalbos dalys (daiktavardis, veiksmažodis, būdvardis, prieveiksmis ir t.t.) ir tam tikros taisyklės, kaip jungti šias kalbos dalis, kad būtų taisyklingai sudarytas sakinys. Taigi anglų kalbos gramatikos kurso metu mokomės taisyklių, kaip vartoti atskiras kalbos dalis ir kaip jas jungti tarpusavyje, kad džiaugtumėmės sklandžiu ir taisyklingu sakiniu, pasakymu ir tekstu.

Mano tikslai kurso metu – suprantamai pateikti pagrindines anglų kalbos gramatikos taisykles ir suteikti mokiniams kuo daugiau galimybių  taisykles pritaikyti kasdieninėje vartosenoje – ar tai atsiskaitomasis rašinys mokykloje, ar motyvacinis laiškas anglų kalba. Esu sukaupusi nemažai patirties ir vertingos mokomosios literatūros, todėl žinau, kaip medžiagą pateikti sistemingai, kokius vartosenos atvejus akcentuoti ir kuriems skirti daugiausiai praktinių užduočių.

Anglų kalbos rašymo įgūdžiai

Siūlomo kurso tikslas yra ugdyti rašymo anglų kalba įgūdžius. Ar to tikrai reikia? Mano patirtis rodo, kad tikrai taip. Dažnai iš moksleivių girdžiu skundų, esą jie nemoka, negali, bijo ar tiesiog nežino apie ką ir kaip rašyti. Visiems šiems sunkumams įveikti esama efektyvių rašymo metodų. Kurso metu aptariami efektyvūs įvairaus žanro tekstų (tiksliniai tekstai nustatomi pagal besimokančiojo poreikius ir lygį) rašymo metodai ir taikomi praktiškai. Moksleiviai rašo, perrašinėja, taiso draugų rašto darbus. Šis nuoseklus darbas leidžia džiaugtis gerėjančiais rašymo įgūdžiais.

 

KURSAI ĮMONĖMS, SPECIALISTAMS

Dalykinė anglų kalba

Darbo aplinkoje svarbu ne tik dalykinės žinios, bet ir priemonių, reikalingų užduotims atlikti, turėjimas. Gebėjimas bendrauti anglų kalba galėtų būti viena iš tokių priemonių. Žinodami reikalingus žodžius ir frazes, Jūs galėsite sėkmingiau, greičiau ir tiksliau atlikti su darbu susijusias užduotis, šiltai bendrauti su anglakalbiais kolegomis.

Kursas naudingas tiems, kuriems darbe reikia bendrauti anglų kalba. Bendravimas anglų kalba darbo aplinkoje – tai ne tik su darbu susijusių užduočių atlikimas, bet ir kontaktų su anglakalbiais kolegomis užmezgimas, bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje, neformalus bendravimas su kolegomis tiek žodžiu, tiek raštu. Jei Jums anglų kalba reikalinga tik vienai ar kelioms iš išvardintų bendravimo situacijų, yra galimybė mokymosi tikslus derinti individualiai.

Kurso turinys – tai tikslingai, pagal veiklos sritį parinkti žodžiai, frazės, gramatinės struktūros ir praktinis jų taikymas. Akcentuojama šių žodžių ir struktūrų vartosena tipinėse su darbo aplinka susijusiose situacijose, pavyzdžiui, bendravimas su užsienio partneriais, korespondencija, pranešimo rengimas, dalyvavimas susitikimuose, darbo pokalbiuose, telefoniniai pokalbiai ir kt.

Pranešimų rengimo ir viešo kalbėjimo anglų kalba įgūdžiai

Daugeliui žmonių mintis, kad jie turės kalbėti prieš auditoriją kelia nerimą. O jei kalbėti reikės ne gimtąja, bet, pavyzdžiui, anglų kalba… Nesu psichologė ir negaliu mokyti efektyvių streso valdymo metodų, tačiau galiu supažindinti ir padėti išmokti reikalingų kalbinių priemonių. Taigi siūlomas kursas orientuotas į viešo kalbėjimo angliškai įgūdžių gerinimą ir pagrindines efektyvaus pranešimo rengimo strategijas.

Kurso metu mokomasi frazių, kurios gali būti naudingos rengiant pranešimą anglų kalba: naudingos frazės pranešimo pradžioje ir pabaigoje, efektyvios frazės norint atkreipti auditorijos dėmesį į skaidrėse rodomus duomenis, būdai, kaip mandagiai paklausti ir atsakyti į “nepatogų” klausimą ir kt. Analizuojame pranešimų ištraukas (video), aptariame klaidas ir būdus joms išvengti. Žinios įtvirtinamos praktiškai – mokiniai patys rengia pranešimus.