fbpx

Moksleiviams

Šiuolaikinė anglų kalba: žodynas, gramatika ir vartosena

Moksleiviai dažniausiai pradeda ieškoti pagalbos mokantis anglų kalbos, kai netenkina rezultatai mokykloje, artėja egzaminai. Šis kursas nėra skirtas paruošti moksleivius egzaminams, mokyklos testams, padėti atlikti tam tikras namų darbų užduotis ar išeiti“ programą. Testai ir egzaminai – gali būti Jūsų tikslai, bet kokių instrumentų Jums reikės šiems tikslams pasiekti? Plataus žodyno, gramatikos struktūrų išmanymo ir sąmoningo jų taikymo kuriant taisyklingą ir logišką tekstą anglų kalba. Turėdamas šias priemones moksleivis visų kitų tikslų gebės siekti ir savarankiškai.

Taigi šio kurso tikslas – praturtinti žodyną naujais žodžiais ir frazėmis, įtvirtinti gramatikos struktūras atliekant daug praktinių klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo užduočių. Moksleiviai skaitys tiek autentiškus, tiek pagal jų kalbos lygį adaptuotus tekstus, diskutuos (tiek raštu, tiek žodžiu) analizuojamomis temomis, ugdys kritinį mąstymą, kūrybingumą, savarankiško ir grupinio darbo įgūdžius. Tikiu, kad sistemingu ir kruopščiu darbu pasiekti gerėjantys moksleivio kalbiniai gebėjimai atsispindės ir mokyklos vertinimuose.

Anglų kalbos gramatika

Atrodytų, kad gramatika daugeliui susijusi su nemaloniais prisiminimais, kebliomis taisyklėmis ir klaidų gausa. Panašios asociacijos kyla ir daugeliui moksleivių. Daugeliui taip ir lieka neaišku, kas yra gramatika. Aptarsiu gramatikos sąvoką pateikdama palyginimą.

Gramatiką galima būtų palyginti su bet kokiu daiktu, kuris sudarytas iš atskirų tarpusavyje susijusių dalių, pavyzdžiui, dviratis. Dviratis sudarytas iš įvairių detalių – rėmas, vairas, stabdžiai, pedalai ir t.t. Įsivaizduokite, kad iš daugybės atskirų detalių turite surinkti dviratį. Vargu ar detales tvirtinsite bet kaip. Tikėtina, kad laikysitės tam tikrų taisyklių, kaip detalės turi būti sujungtos. Juk negalime vairo pritvirtinti prie pedalų ar stabdžių prie rėmo ir džiaugtis puikiu, funkcionuojančiu dviračiu. Panašiai vyksta ir kalboje – yra kalbos dalys (daiktavardis, veiksmažodis, būdvardis, prieveiksmis ir t.t.) ir tam tikros taisyklės, kaip jungti šias kalbos dalis, kad frazė ar sakinys būtų tinkami. Taigi anglų kalbos gramatikos kurso metu mokysimės taisyklių, kaip vartoti atskiras kalbos dalis ir kaip jas jungti tarpusavyje, kad džiaugtumėmės sklandžiu ir taisyklingu sakiniu, pasakymu ir tekstu.

Mano tikslai kurso metu – suprantamai pateikti pagrindines anglų kalbos gramatikos taisykles ir suteikti mokiniams kuo daugiau galimybių  taisykles pritaikyti kasdieninėje vartosenoje – ar tai atsiskaitomasis rašinys mokykloje, ar motyvacinis laiškas anglų kalba. Esu sukaupusi nemažai patirties ir vertingos mokomosios literatūros, todėl žinau, kaip medžiagą pateikti sistemingai, kokius vartosenos atvejus akcentuoti ir kuriems skirti daugiausiai praktinių užduočių.

Anglų kalbos rašymo įgūdžiai

Siūlomo kurso tikslas yra ugdyti rašymo anglų kalba įgūdžius. Ar to tikrai reikia? Mano patirtis rodo, kad tikrai taip. Be to, dažnai iš moksleivių girdžiu skundų, esą jie nemoka, negali, bijo ar tiesiog nežino apie ką ir kaip rašyti. Visiems šiems sunkumams įveikti esama efektyvių rašymo metodų. Kurso metu aptariami efektyvūs rašinio (angl. essay) rašymo metodai ir žinios taikomos praktiškai. Moksleiviai rašo, perrašinėja, taiso draugų rašto darbus. Šis nuoseklus darbas leidžia džiaugtis gerėjančiais rašymo įgūdžiais. Be šių gebėjimų, dėmesys skiriamas formaliems teksto pateikimo reikalavimams (šriftas, citavimas, nuorodos į kitus šaltinius).