fbpx

Personalizuotas mokymas

Nemanau, kad esama visiems mokiniams tinkamų anglų kalbos kursų, universalių kalbos mokymo metodų, todėl, bendradarbiaudama su individualiais mokiniais, atsižvelgiu į Jo(s) patirtį, poreikius ir galimybes. Kviečiu Jus paskaityti apie personalizuotą požiūrį į mokymą(sį) ir mokinį, kuriuo tikiu ir vadovaujuosi.

Tikslų išgryninimas ir personalizuotas kurso aprašas

Mūsų bendradarbiavimas prasideda nuo individualaus pokalbio, kurio metu išgryninam Jūsų tikslus, lūkesčius, galimybes, galimas kliūtis ir veiksnius motyvuojančius mokytis kalbos. Atsižvelgusi į individualaus pokalbio metu išryškėjusius aspektus, parengiu ir vėliau deriname kurso aprašą, kuriame nurodau planuojamą kursų trukmę, intensyvumą, tikslus, turinį ir kita. Kurso aprašas leidžia pamatyti ar mūsų vizijos sutampa, kiek laiko ir finansinių investicijų turėtumėte suplanuoti bei įpareigoja.

Jums aktuali mokomoji medžiaga

Pagrindinis principas, kuriuo vadovaujuosi (pa)rinkdama mokomąją medžiagą – ne vadovėlis turi mane valdyti ir ne vadovėlio turinys turi atsispindėti mano pamokose. Aš turiu valdyti mokomąją medžiagą, t.y. ją tikslingai taikyti, atrinkti atsižvelgdama į Jūsų tikslus, pomėgius ar sukurti remiantis realiais Jums aktualios anglų kalbos pavyzdžiais. Pavyzdžiui, Jūsų darbo aplinkoje vartojama anglų kalba gali tapti puikia mokomąja medžiaga, leidžiančia imituoti Jums artimas situacijas bei įtvirtinti žinias, kurias darbe galėsite pritaikyti iš karto. Siekiu, kad mokymasis būtų įdomus ir įvairiapusiškai praturtinantis, bet „neįkalintas“ vadovėlio turinyje.

Jūs kaip atspirties taškas mokymo metodams

Vienas pagrindinių principų dirbant su individualiais mokiniais yra suvokimas, kad kiekvienas mokinys yra skirtingas, todėl negaliu taikyti tų pačių mokymo metodų kiekvienam iš Jūsų, kad ir kokie efektyvūs ar naujoviški tie metodai atrodytų. Jūsų praktinės galimybės, aktyvumas, atvirumas kalbai bus atspirties taškas man parenkant ir taikant būdus padėsiančius Jums geriau įsiminti frazių ir gramatinių struktūrų reikšmes bei gebėti jas vartoti tinkamuose kontekstuose. Siekiu sąžiningo ir efektyvaus mokymo, kuris neatsiejamas nuo įsiklausymo į mokinį, mokymo būdų įvairovės ir jų lankstaus, dinamiško taikymo.

Individualus mokymosi procesas

Individualus mokymosi procesas – tai nėra „šuoliavimas“ pagal iš anksto apsibrėžtą planą tikslo link. Tai yra dinamiškas ir lankstus procesas. Svarbu, kad išmoktą medžiagą pakartotumėte laiku, t.y. dar prieš ją pamirštant, ir įtvirtintumėte. Jei kyla sunkumų, juos taip pat svarbu pastebėti laiku ir įveikti. Šiuos aspektus kontroliuoju stebėdama Jūsų mokymosi procesą, kalbėdama su Jumis bei pateikdama trumpus pasitikrinimo darbelius. Dažni kelių minučių pasitikrinimo darbeliai leidžia pamatyti, ar pasiekti labai konkretūs tikslai, pvz., ar įtvirtintas tam tikras tematinis žodynas, ar suprasta ir sėkminga taikoma tam tikra gramatinė struktūra.

Patogumas

LINGUA – tai nėra didelis kalbų prekybos centras, bet veikiau – butikėlis, kuriame kiekvienas svarbus. Man labai svarbu ir tai, kad pamokų laikas būtų patogus ir tinkamas tiek man, tiek Jums. Iš tiesų, galimybė suplanuoti pamokas Jums patogiausiu laiku yra vienas iš pagrindinių veiksnių, kodėl daugelis pasirenka mokytis individualiai. Patogu turi būti ne tik dalyvauti pamokoje, bet ir mokytis savarankiškai. Puikiai suprantu, kad ne visi ir ne visada turi galimybę mokytis namuose, todėl, iš anksto suderinus laiką, mielai kviečiu savarankiško mokymosi valandėlėms Jums patogiu laiku Kalbos namuose LINGUA.

Mokytojo ir mokinio etika

Tikiu, kad pagarba, pasitikėjimu grįstas mokytojo ir mokinio ryšys yra labai svarbus. Gerbsiu Jūsų privatumą, todėl neviešinsiu nei asmeninių, nei su mokymosi procesu ir jo rezultatais susijusių duomenų. Iš Jūsų prašysiu gerbti mano darbą rengiant mokomąją medžiagą, viešai jos neskelbti ir ja nesidalinti.