Lingua

ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA
VERSLO KALBOJE

Inga Vysniauskiene Lingua_anglu kalbos kursai

1. GRAMATIKOS SIŪLOMOS GALIMYBĖS VERSLO KALBOJE

Mandagumas, paveikumas, interaktyvumas ir kita

Verslas ir be gramatikos išsivers – ! ar ?

Ir tikrai kad išsivers. Ir tikrai tikiu, kad verslai bei jų lyderiai turi kitų prioritetų nei kad anglų kalbos gramatika.

O, bet, tačiau… gramatika yra vertinga.

Jei vis dar manome, kad gramatika – tai tik instrumentas, valdantis „galima“ / „negalima“ pasirinkimus, klystame. Gramatika – tai priemonė, leidžianti kurti įvairiausias reikšmes. Norime įtikinti? Pranešti nemalonią žinią bent jau ne taip tiesmukai, o kiek taktiškiau? Mandagiai atsakyti į ne tokį draugišką klausimą?

Gramatinė sistema – tai reikšmių galimybės. Kokių? 

ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA VERSLO KALBOJE

MANDAGUMAS / DIPLOMATIŠKUMAS

(1) We were wondering if you’d like to join us.

Kiek atsargiau ir taktiškiau nei „I wonder… “. Apskritai, būtojo laiko vartojimas vietoj esamojo prašant ar klausiant yra mandagesnis pasirinkimas. Būtasis laikas atitolina kalbantįjį nuo prašymo.

(2) Will you be working on this project? / Will you be staying long?

Ši forma leidžia atsargiai paklausti apie kito žmogaus ketinimus, veiksmus. Ji gali būti saugesnis pasirinkimas nei „Are you going to work…“ ar pan.

(3) You might want to check the figures again.

Modalinis veiksmažodis might sušvelnina mūsų raginimą patikrinti skaičius. Šią frazę daugelis besimokančiųjų verslo lyderių mielai priima ir vartoja.

PAVEIKUMAS / AKCENTŲ SUDĖLIOJIMAS

Pasitelkus tam tikras sakinių struktūras galima keisti akcentus.

(4) The company has never been more prosperous. (neutralus)
     Never has the company been more prosperous. (Dar niekada…)

(5) We cannot accept the proposal under any circumstances (neutralus)
      Under no circumstances can we accept the proposal. (Jokiu būdu negalime…)

Po neigiamą reikšmę turinčių žodžių ir frazių (never, seldom, hardly, under no circumstances) sakinio struktūra yra tokia pati kaip kad būtų klausimo. Pastebite tai aukščiau pateiktuose pavyzdžiuose?

INTERAKTYVUMAS

Keletas paprastų, pašnekovą į pokalbį įtraukiančių, pritarti kviečiančių ‘teiginio + trumpučių klausimų’ struktūrų:
 
(6) This will give us enough time, won’t it?
(7) You haven’t yet planned the budget, have you?

Vertėtų priminti šių trumpų klausimų sudarymo principą. Jei teiginys teigiamas, klausimas – neigiamas (6). Ir atvirkščiai. Jei teiginys neigiamas, klausimas – teigiamas (7).

Pakvieskime auditoriją suklusti

Pradėkime nuo pavyzdžio:

(8) It’s (high) time we started.
Matome, kad struktūroje [it’s time + past simple] yra būtojo laiko forma.

Kur galėtume šią struktūrą pavartoti? Signalizuokime, kad jau norime pradėti susitikimą, prezentaciją. Vietoj „started“, beje, galime pavartoti ir kitų veiksmažodžių ar frazių: „called it a day” (kvietimas baigti), „discussed the outcome”. Galbūt jau artimiausio susitikimo ar susirinkimo metu vieną šių frazių pavartosite ir Jūs?

MAŽAI TIKĖTINI SCENARIJAI ĮMONĖJE

Būtasis laikas gali būti vartojamas kuriant tokias reikšmes kaip mažai tikėtina situacija dabartyje ar ateityje. Pavyzdžiui:

(9) What if/ Suppose/ Imagine…we implemented a flexible work schedule.

Lankstus darbo grafikas mažai įmanomas ar net visai neįmanomas ateityje. Šią reikšmę mes perteikiame pasitelkdami būtąjį laiką.

Žinoma, galime sakyti ir (10) What if we implement a flexible work schedule. T.y. vartoti esamąjį laiką. Tokiu atveju reikšmė būtų – ši situacija įmanoma ateityje.

IDEALI ĮMONĖ

Tikiuosi, kad nežiovaujate iš gramatinio nuobodulio. Atvirkščiai, gal net užsirašėte vieną kitą aspektą? Jei, visgi, Jus apėmė gramatinis miegas, wait for it…wait for it…

Ar skiriasi (a) ir (b)?

(a) When the client arrived, our team finished drafting the proposal and was ready to present it.

(b) When the client arrived, our team had finished drafting the proposal and was ready to present it.

Idealiu atveju, idealioje įmonėje viskas turėtų vykti pagal (b) scenarijų. Kodėl?

Sakinyje (a), vartodami veiksmažodžius vieną po kito ‘past simple‘ forma, mes parodome, kad veiksmai seka vienas po kito. (1. The client arrived – 2. our team finished the proposal – 3. was ready to present). Kitaip tariant, rengti pasiūlymą baigėme tik atvykus klientui.

O štai (b) pavyzdys parodo, kad pasiūlymas buvo baigtas ruošti dar prieš atvykstant klientui. Ir ši reikšmė sukuriama pasitelkiant ‘past perfect‘ formą. Ji parodo, kad vienas veiksmas (‘had finished’) vyko anksčiau už kitus praeities įvykius.

Pavyzdžių desertui?

When the manager arrived, we analysed the statistics. (1. Arrived – 2. analysed)

When the manager arrived, we had analysed the statistics. (1. Analysed – 2. arrived)

SUMMA SUMMARUM

Galėčiau tęsti ir tęsti. Visgi, čia sustosiu ir tik priminsiu, kad gramatika yra apie galimybes, ne apribojimus. Labai tikiuosi, kad tuo jau spėjote įsitikinti ir Jūs.

Gramatika verslo anglų kalboje – tai galimybės pasakyti taikliau, tiksliau, taktiškiau.

Gramatika – tai kalbinė priemonė Jūsų kalbinei laisvei. Na, o jei neįdomi ir sausa atrodo ta gramatikos sąvoka, vadinkime ją „kalbine priemone savo tikslams pasiekti“.

Scroll to Top