Lingua

RAŠYTINĖ VERSLO
ANGLŲ KALBA

Inga Vysniauskiene Lingua_anglu kalbos kursai

SAKINIŲ SKYRYBA IR JŪSŲ AR ĮMONĖS ĮVAIZDIS

TRYS SAKINIŲ PAVYZDŽIAI IR SKYRYBOS PRINCIPAI

Kuo susiję skyryba verslo anglų kalboje ir skyrybos versle? Nepaisant pirmosios prieinama prie pastarųjų. Žinoma, juokauju ir per drąsiai apibendrinu. Visgi, tiesos čia esama.

Mūsų anglų kalbos taisyklingumas, įvairumas, sklandumas itin gerai matomi (arba, deja, ne) rašytinėje kalboje. Kalbėdami galime pasislėpti už intonacijos, kūno kalbos, kitų pašnekovų, o rašytinėje anglų kalboje kiekvienas žodis, skyrybos ženklas išlieka ir gali būti reikšmingas.

Galbūt dabar man ir paprieštarausite? Juk anglų kalboje nėra tokio griežtumo kalbant apie skyrybą kableliais nei kad, pavyzdžiui, lietuvių kalboje. Ir neverta jaudintis dėl vieno ar kito praleisto skyrybos ženklo. Taip, Jūs teisūs. Visgi, esama atvejų, kur kablelių vartojimas yra gražios, aukšto lygio anglų kalbos elementas. Turint galvoje, kad rašytinėje komunikacijoje net detalės gali sukurti skaitytojui įspūdį apie Jus, štai į ką vertėtų atkreipti dėmesį.

RAŠYTINĖ VERSLO ANGLŲ KALBA – SAKINIŲ SKYRYBA IR JŪSŲ ĮVAIZDIS

Sąlygos ('IF') sakinys pradžioje

(1) If the client approves the revised prototype, we will proceed with manufacturing.

Tas pats principas galioja, jei sakinys pradedamas ne ‘if‘, bet ‘when’:

(2) When the client approves the revised prototype, we will proceed with manufacturing.

Sąlygą nukėlus į sakinio pabaigą skyrybos ženklų nereikia:

(3) We will proceed with manufacturing if the client approves the revised prototype.

Vietos ar laiko aplinkybė sakinio pradžioje

Keletas kitų rašytinei verslo anglų kalbai būdingų sakinių struktūrų – laikas ar vieta minimi pradžioje. Tokiu atveju jie išskiriami kableliais:

(4) During the board meeting, we will discuss the quarterly financial reports and strategic plans for the upcoming fiscal year.

(5) At the upcoming conference, our CEO will deliver a keynote address highlighting our latest innovations and future initiatives.

Atkreipkite dėmesį, kad nukėlus laiko ar vietos aplinkybes į sakinio pabaigą, skyrybos kableliu nereikia.

Kiek sutrumpinus (4) sakinį:

(6) We will discuss the quarterly financial reports during the board meeting.

Papildoma informacija

Galiausiai, jei norime suteikti papildomos informacijos ir tą darome sakiniais beprasidedančiais ‘which‘, ‘who‘ (kalbant apie žmones), nepamirškime kablelių:

(7) The marketing team, which recently won an industry award, is responsible for developing our new branding strategy.

Šalutinis sakinys “which recently won an industry award” suteikia papildomos informacijos apie “the marketing team”.

O kas, jei kablelių šiame sakinyje nevartotume?

(8) The marketing team which recently won an industry award is responsible for developing our new branding strategy.

Keistųsi sakinio reikšmė. (8) sakinys reiškia, kad esama kelių komandų (“marketing teams) ir mes kalbame tik apie tą, kuri laimėjo (“won an industry award).

Jei šalutiniu (‘which’) sakiniu pateikiama informacija būtina bendram sakinio supratimui, tuomet kableliai nevartotini.

Jei šalutiniu (‘which’) sakiniu pateikiama tik papildoma informacija ir sakinio reikšmė nekinta net tą papildomą sakinį išėmus, skyryba kableliais reikalinga.

reziumuojant

Šių anglų kalbos skyrybos principų taikymas susijęs su teksto sklandumu, aiškumu, taisyklingumu. Skyryba kableliais tarsi suskaido sakinį į aiškias, sklandžias „porcijas“. O sklandi anglų kalba, tikiuosi sutiksite, tiesiogiai susijusi ir su kuriamu – Jūsų, įmonės – įvaizdžiu.

Pasitelkite skyrybą verslo anglų kalboje tinkamai tam, kad vėliau netektų vartoti žodžio „skyrybos“ kalbant apie verslo santykius.

Scroll to Top